Exemple de diftongi

Romanizarea Librăriei Naționale DIN Kolkata, destinată romanizării tuturor sistemelor de scriere Indiene, este o extensie a AITS. Este folosit de asemenea pentru romanizarea limbilor pāḷi, prākhrta și apabhraśa. Unde ai învăţat că se spune diftongii se scrie, diftongii se scriu. Notă: * după consoanele c`, g, k`, g`nu Sitiera diftongi deoarece în această angle e sau i sunt numai litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane: ceaţă = c`aţă; GEAM = g`am; gheaţă = g`aţă. După consoane, acolo unde în limba Româna literară se pronunță IE, se scrie și se pronunță IE, nu e: MIEI (subst. sistemul de scriere Este, totuși, insuficient pentru reprezentarea ambelor limbi, sanscrită şi pāḷi, în mod adecvat PE aceeași pagină deoarece Litera “ḷ” (“l” cu punct dedesubt), o vocală în sanscrită (/l/vocalic), este consoana retroflexă în pāḷi ([ɭ]). La imperfectul verbelor de conjugarea a II-a, a III-a și a IV-a se scrie și se pronunță EA: tăceam, tăceau, puneai, punea, fugeați, fugeau. Au apărut anumite schimbări fonologice. Se scrie și se pronunță în limba Româna EA la pluralul pronumelor și adjectivelor démonstratif féminin acelea, acestea; de asemenea se scrie EA la singularul pronumelui și adjectivului feminin aceea. Se scrie EA, nu IA, după ch, GH Când Sitiera forme alternante cu e: blochează-blochez, cheag-încheagă, cheamă-Chem, tinichea-tinichele, gheată-Ghete, gheață-ghețuri, îngheață-îngheța, veghează-veghez (nu chiag, chiamă). Se scrie și se pronunță în limba Româna EA, nu a, după ş, j în cuvintele formate cu sufixele – eală,-EAN,-eață: greșeală, oblojală, mureșean, orășean, clujean, roșeață (nu greșală, oblojală, Mureșan, orășan, culjan, roșață).

Se scrie și se pronunță EA, nu IA, la sfârșitul adverbelor sau locuțiinilor disposition (chiar la cele care au variante în – i): asemenea, așijderea, aiurée, de asemenea etc. Face excepției de la această regulă forma feminină a Treia. Următoarele Cinci excepții se datorează includerii unui Grup extins de simboluri în standardul ISO, pentru permiterea transliterării scrierii devanāgarī și Altor Scrieri indice folosite pentru limbi altele destept Sanscrita. Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite. Congresul Internațional al Orientaliștilor la Genève în 1894. Se scrie în limba Româna OA, nu UA, în cuvintele cu alternanța o-OA și OA-o: cot-Coate, moartă-Mori, poartă-porți; de asemenea, se scriu și se pronunță cu OA, nu cu UA, cuvintele doar (ă) și foarte. Diftongul este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă. L`ATENŢIE! Variantele majuscule ALE literelor care nu Apar niciodată la început de cuvânt (Ṇ ṅ Ñ Ṝ) sunt utile numai în contextele Pāṇini, unde convenția este să se redacteze sunetele IT ca litere majuscule. Alphabet international de translittération sanscrit) este o metodă de transliterare care permite romanizarea fără pierdere de informaţie a sistemelor de scriere indice cum este cel folosit de limba sanscrită. După consoane, Când terminațiile – ească,-ează alternează cu – ESC,-EZ, se scrie și pronunță EA, nu IA sau a: întinerească-întineresc, întâlnească-întâlnesc, sfârșească-sfârșesc, agreează-AGREEZ, angajează-angajez, furișează-furișez (nu întineriască, angajiază, angajază). Diftongii se scriu și se pronunță în limba Româna IE, nu e, la început de cuvânt sau la începutul unei Silabe Care urmează după o vocală: IED, ieftin, iepure, ieșire, baie, băieți, cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, Ploiești, proiect, statuie, voie, atribuie, trebuie, Treier.

Aici este de preferat optarea pentru Unicode și ISO 15919, care este în lisse caz o metodă mai cuprinzătoare.

Comments are closed.